FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Kolbuszowa

Urząd Skarbowy w Kolbuszowej

Siedziba Kolbuszowa 36-100
ul. Kościuszki 20
Telefony 0-17 227-13-68
Faks 0-17 227-26-33
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT89101015282006442221000000
VAT39101015282006442222000000
PIT86101015282006442223000000
d.j.b.
in.d80101015282006442227000000
j.b.
wyd.27101015282006442230000000
doch.74101015282006442231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: