FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Końskie

Urząd Skarbowy w Końskich

Siedziba Końskie 26-200
ul. Piłsudskiego 156b
Telefony 0-41 372-57-71
Faks 0-41 372-33-34 wew.133
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT56101012380809432221000000
VAT06101012380809432222000000
PIT53101012380809432223000000
d.j.b.
in.d47101012380809432227000000
j.b.
wyd.91101012380809432230000000
doch.41101012380809432231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI