FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

zachodniopomorskie

Urząd Skarbowy Koszalin

Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

Siedziba Koszalin 75-216
ul. Przemysłowa 3
Telefony 0-94 345-95-00
Faks 0-94 346-07-51
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT67101015990190992221000000
VAT17101015990190992222000000
PIT64101015990190992223000000
d.j.b.
in.d58101015990190992227000000
j.b.
wyd.05101015990190992230000000
doch.52101015990190992231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie

Siedziba Koszalin 75-549
ul. Moniuszki 15
Telefony 0-94 347-75-00
Faks 0-94 345-24-71
Konta bankowe
NBP O/O Szczecin
d.
CIT89101015990144272221000000
VAT39101015990144272222000000
PIT86101015990144272223000000
d.j.b.
in.d80101015990144272227000000
j.b.
wyd.27101015990144272230000000
doch.74101015990144272231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI