FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Kozienice

Urząd Skarbowy w Kozienicach

Siedziba Kozienice 26-900
ul. Parkowa 5
Telefony 0-48 611-22-59
Faks 0-48 614-28-33
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT20101010100007072221000000
VAT67101010100007072222000000
PIT17101010100007072223000000
d.j.b.
in.d11101010100007072227000000
j.b.
wyd.55101010100007072230000000
doch.05101010100007072231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: