FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Kraków

Małopolski Urząd Skarbowy

Siedziba Kraków 31-621
Os. Bohaterów Września 80
Telefony 0-12 681-70-00
Faks 0-12 647-70-56
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT15101012700043432221000000
VAT62101012700043432222000000
PIT12101012700043432223000000
d.j.b.
in.d06101012700043432227000000
j.b.
wyd.50101012700043432230000000
doch.97101012700043432231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie

Siedziba Kraków 30-363
ul. Rzemieślnicza 20
Telefony 0-12 269-02-66
Faks 0-12 269-02-90
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT25101012700046622221000000
VAT72101012700046622222000000
PIT22101012700046622223000000
d.j.b.
in.d16101012700046622227000000
j.b.
wyd.60101012700046622230000000
doch.10101012700046622231000000
Uwagi

Urząd Skarbowy Kraków - Krowodrza

Siedziba Kraków 31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2
Telefony 0-12 66-56-000
Faks 0-12 633-68-18
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT62101012700004202221000000
VAT12101012700004202222000000
PIT59101012700004202223000000
d.j.b.
in.d53101012700004202227000000
j.b.
wyd.97101012700004202230000000
doch.47101012700004202231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie

Siedziba Kraków 31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2
Telefony 0-12 66-56-000
Faks 0-12 631-54-50
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT83101012700009252221000000
VAT33101012700009252222000000
PIT80101012700009252223000000
d.j.b.
in.d74101012700009252227000000
j.b.
wyd.21101012700009252230000000
doch.68101012700009252231000000
Uwagi

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

Siedziba Kraków 31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2
Telefony 0-12 66-56-000
Faks 0-12 631-94-80
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT92101012700046752221000000
VAT42101012700046752222000000
PIT89101012700046752223000000
d.j.b.
in.d83101012700046752227000000
j.b.
wyd.30101012700046752230000000
doch.77101012700046752231000000
Uwagi

Urząd Skarbowy Kraków- Śródmieście

Siedziba Kraków 31-272
ul. Krowoderskich Zuchów 2
Telefony 0-12 66-56-000
Faks 0-12 634-34-24
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT54101012700004172221000000
VAT04101012700004172222000000
PIT51101012700004172223000000
d.j.b.
in.d45101012700004172227000000
j.b.
wyd.89101012700004172230000000
doch.39101012700004172231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI