FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Kraśnik

Urząd Skarbowy w Kraśniku

Siedziba Kraśnik 23-200
ul. T. Kościuszki 5
Telefony 0-81 884-30-37
Faks 0-81 884-36-61
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT30101013390021342221000000
VAT77101013390021342222000000
PIT27101013390021342223000000
d.j.b.
in.d21101013390021342227000000
j.b.
wyd.65101013390021342230000000
doch.15101013390021342231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI