FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Krosno Odrzańskie

Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim

Siedziba Krosno Odrzańskie 66-600
ul. Obrońców Stalingradu 3
Telefony 0-68 383-53-17
Faks 0-68 383-57-28
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT15101017040047502221000000
VAT62101017040047502222000000
PIT12101017040047502223000000
d.j.b.
in.d06101017040047502227000000
j.b.
wyd.50101017040047502230000000
doch.97101017040047502231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI