FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Krotoszyn

Urząd Skarbowy w Krotoszynie

Siedziba Krotoszyn 63-700
ul. Polna 32
Telefony 0-62 725-42-45
Faks 0-62 725-36-47
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT11101014690000842221000000
VAT58101014690000842222000000
PIT08101014690000842223000000
d.j.b.
in.d02101014690000842227000000
j.b.
wyd.46101014690000842230000000
doch.93101014690000842231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI