FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Kutno

Urząd Skarbowy w Kutnie

Siedziba Kutno 99-300
ul. Troczewskiego 12
Telefony 0-24 355-61-00
Faks 0-24 355-65-65
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT90101013710020202221000000
VAT40101013710020202222000000
PIT87101013710020202223000000
d.j.b.
in.d81101013710020202227000000
j.b.
wyd.28101013710020202230000000
doch.75101013710020202231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE