FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

pomorskie

Urząd Skarbowy Lębork

Urząd Skarbowy w Lęborku

Siedziba Lębork 84-300
ul. Słupska 23
Telefony 59 8637600
Faks 59 8637601
Konta bankowe
NBP O/O Gdańsk
d.
CIT17101011400078782221000000
VAT64101011400078782222000000
PIT14101011400078782223000000
d.j.b.
in.d08101011400078782227000000
j.b.
wyd.52101011400078782230000000
doch.02101011400078782231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE