FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Łęczna

Urząd Skarbowy w Łęcznej

Siedziba Łęczna 21-010
Al. Jana Pawła II 95
Telefony 0-81 752-39-93
Faks 0-81 752-36-26
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT17101013390079372221000000
VAT64101013390079372222000000
PIT14101013390079372223000000
d.j.b.
in.d08101013390079372227000000
j.b.
wyd.52101013390079372230000000
doch.02101013390079372231000000
Uwagi
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI