FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Legnica

Urząd Skarbowy w Legnicy

Siedziba Legnica 59-220
ul. Najśw. Marii Panny 3
Telefony 0-76 851-15-11
Faks 0-76 851-15-01
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT15101016740032322221000000
VAT62101016740032322222000000
PIT12101016740032322223000000
d.j.b.
in.d06101016740032322227000000
j.b.
wyd.50101016740032322230000000
doch.97101016740032322231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI