FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Leżajsk

Urząd Skarbowy w Leżajsku

Siedziba Leżajsk 37-300
Plac Targowy 3
Telefony 0-17 240-68-00
Faks 0-17 240-68-12
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT76101015282005302221000000
VAT26101015282005302222000000
PIT73101015282005302223000000
d.j.b.
in.d67101015282005302227000000
j.b.
wyd.14101015282005302230000000
doch.61101015282005302231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: