FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Łódź-Górna

Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Górna

Siedziba Łódź-Górna 93-578
ul. Wróblewskiego 10
Telefony 0-42 25-88-100
Faks 0-42 25-88-105
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT36101013710000842221000000
VAT83101013710000842222000000
PIT33101013710000842223000000
d.j.b.
in.d27101013710000842227000000
j.b.
wyd.71101013710000842230000000
doch.21101013710000842231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy Łódź- Górna

Siedziba Łódź-Górna 93-578
ul. Wróblewskiego 10A
Telefony 0-42 25-88-200
Faks 0-42 25-88-283
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT91101013710011112221000000
VAT41101013710011112222000000
PIT88101013710011112223000000
d.j.b.
in.d82101013710011112227000000
j.b.
wyd.29101013710011112230000000
doch.76101013710011112231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI