FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

Urząd Skarbowy Łódź- Polesie

Siedziba Łódź-Polesie 90-646
ul. 6 Sierpnia 86A
Telefony 0-42 25-46-000
Faks 0-42 25-46-251
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT66101013710000712221000000
VAT16101013710000712222000000
PIT63101013710000712223000000
d.j.b.
in.d57101013710000712227000000
j.b.
wyd.04101013710000712230000000
doch.51101013710000712231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: