FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Łosice

Urząd Skarbowy w Łosicach

Siedziba Łosice 08-200
ul. 11-go Listopada 1
Telefony 0-83 359-00-32
Faks 0-83 357-34-41
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT17101010100000392221000000
VAT64101010100000392222000000
PIT14101010100000392223000000
d.j.b.
in.d08101010100000392227000000
j.b.
wyd.52101010100000392230000000
doch.02101010100000392231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: