FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Lubin

Urząd Skarbowy w Lubinie

Siedziba Lubin 59-300
ul. Marii C. Skłodowskiej 94
Telefony 0-76 746-11-01
Faks 0-76 847-84-70
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT36101016740020882221000000
VAT83101016740020882222000000
PIT33101016740020882223000000
d.j.b.
in.d27101016740020882227000000
j.b.
wyd.71101016740020882230000000
doch.21101016740020882231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE