FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Lublin

Lubelski Urząd Skarbowy

Siedziba Lublin 20-079
ul. Chmielna 4
Telefony 0-81 531-88-30
Faks 0-81 532-83-03
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT06101013390077512221000000
VAT53101013390077512222000000
PIT03101013390077512223000000
d.j.b.
in.d94101013390077512227000000
j.b.
wyd.41101013390077512230000000
doch.88101013390077512231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Siedziba Lublin 20-016
ul. Narutowicza 56
Telefony 0-81 535-04-77
Faks 0-81 535-04-53
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT15101013390000552221000000
VAT62101013390000552222000000
PIT12101013390000552223000000
d.j.b.
in.d06101013390000552227000000
j.b.
wyd.50101013390000552230000000
doch.97101013390000552231000000
Uwagi

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Siedziba Lublin 20-027
ul. Sądowa 5
Telefony 0-81 532-92-21
Faks 0-81 532-02-14
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT37101013390000392221000000
VAT84101013390000392222000000
PIT34101013390000392223000000
d.j.b.
in.d28101013390000392227000000
j.b.
wyd.72101013390000392230000000
doch.22101013390000392231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie

Siedziba Lublin 20-883
ul. T. Szeligowskiego 24
Telefony 0-81 528-02-00
Faks 0-81 525-83-27
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT40101013390091462221000000
VAT87101013390091462222000000
PIT37101013390091462223000000
d.j.b.
in.d31101013390091462227000000
j.b.
wyd.75101013390091462230000000
doch.25101013390091462231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI