FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Lubliniec

Urząd Skarbowy w Lublińcu

Siedziba Lubliniec 42-700
ul. Paderewskiego 7b
Telefony 0-34 356-16-69
Faks 0-34 356-28-22
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT17101012120014722221000000
VAT64101012120014722222000000
PIT14101012120014722223000000
d.j.b.
in.d08101012120014722227000000
j.b.
wyd.52101012120014722230000000
doch.02101012120014722231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI