FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Lwówek Śląski

Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim

Siedziba Lwówek Śląski 59-600
ul. Budowlanych 1
Telefony 0-75 782-03-00
Faks 0-75 782-03-00
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT04101016740013972221000000
VAT51101016740013972222000000
PIT98101016740013972223000000
d.j.b.
in.d92101016740013972227000000
j.b.
wyd.39101016740013972230000000
doch.86101016740013972231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI