FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Mikołów

Urząd Skarbowy w Mikołów

Siedziba Mikołów 43-190
ul. Hubera 4
Telefony 0-32 324-61-00
Faks 0-32 226-08-51
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT84101012123068412221000000
VAT34101012123068412222000000
PIT81101012123068412223000000
d.j.b.
in.d75101012123068412227000000
j.b.
wyd.22101012123068412230000000
doch.69101012123068412231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI