FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Myszków

Urząd Skarbowy w Myszkowie

Siedziba Myszków 42-300
ul. Pułaskiego 68
Telefony 0-34 315-15-00
Faks 0-34 313-18-49
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT54101012120014982221000000
VAT04101012120014982222000000
PIT51101012120014982223000000
d.j.b.
in.d45101012120014982227000000
j.b.
wyd.89101012120014982230000000
doch.39101012120014982231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI