FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy Nidzica

Urząd Skarbowy w Nidzicy

Siedziba Nidzica 13-100
ul. Żeromskiego 11
Telefony 0-89 625-29-97
Faks 0-89 625-36-21
Konta bankowe
10,Urząd Skarbowy
d.
CIT26101013970081812221000000
VAT73101013970081812222000000
PIT23101013970081812223000000
d.j.b.
in.d17101013970081812227000000
j.b.
wyd.61101013970081812230000000
doch.11101013970081812231000000,
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE