FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

dolnośląskie

Urząd Skarbowy Nowa Ruda

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

Siedziba Nowa Ruda 57-400
ul. Kolejowa 23
Telefony 0-74 872-02-00
Faks 0-74 872-25-06
Konta bankowe
NBP O/O Wrocław
d.
CIT89101016740024112221000000
VAT39101016740024112222000000
PIT86101016740024112223000000
d.j.b.
in.d80101016740024112227000000
j.b.
wyd.27101016740024112230000000
doch.74101016740024112231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI