FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubuskie

Urząd Skarbowy Nowa Sól

Urząd Skarbowy w Nowej Soli

Siedziba Nowa Sól 67-100
ul. Staszica 1
Telefony 0-68 456-03-02
Faks 0-68 456-03-01
Konta bankowe
NBP O/O Zielona Góra
d.
CIT23101017040034922221000000
VAT70101017040034922222000000
PIT20101017040034922223000000
d.j.b.
in.d14101017040034922227000000
j.b.
wyd.58101017040034922230000000
doch.08101017040034922231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: