FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Nowy Sącz

Urząd Skarbowy w Nowym Sączu

Siedziba Nowy Sącz 33-300
ul. Barbackiego 10
Telefony 0-18 547-38-08
Faks 0-18 547-38-01
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT96101012700031732221000000
VAT46101012700031732222000000
PIT93101012700031732223000000
d.j.b.
in.d87101012700031732227000000
j.b.
wyd.34101012700031732230000000
doch.81101012700031732231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI