FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Nowy Targ

Urząd Skarbowy w Nowym Targu

Siedziba Nowy Targ 34-400
ul. Parkowa 13
Telefony 0-18 26 304 00
Faks 0-18 26 629 33
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT56101012700020912221000000
VAT06101012700020912222000000
PIT53101012700020912223000000
d.j.b.
in.d47101012700020912227000000
j.b.
wyd.91101012700020912230000000
doch.41101012700020912231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI