FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

opolskie

Urząd Skarbowy Nysa

Urząd Skarbowy w Nysie

Siedziba Nysa 48-300
ul. Bolesława Krzywoustego 23
Telefony 0-77 408-08-00
Faks 0-77 408-08-10
Konta bankowe
NBP O/O Opole,,Urząd Skarbowy
d.
CIT80101014010053532221000000
VAT30101014010053532222000000
PIT77101014010053532223000000
d.j.b.
in.d71101014010053532227000000
j.b.
wyd.18101014010053532230000000
doch.65101014010053532231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE