FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Oborniki

Urząd Skarbowy w Obornikach

Siedziba Oborniki 64-600
ul. Rynek 4
Telefony 0-61 297-54-00
Faks 0-61 297-54-01
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT96101014690007102221000000
VAT46101014690007102222000000
PIT93101014690007102223000000
d.j.b.
in.d87101014690007102227000000
j.b.
wyd.34101014690007102230000000
doch.81101014690007102231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: