FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

świętokrzyskie

Urząd Skarbowy Opatów

Urząd Skarbowy w Opatowie

Siedziba Opatów 27-500
ul. Kilińskiego 9
Telefony 0-15 868-50-24
Faks 0-15 868-50-63
Konta bankowe
NBP O/O Kielce
d.
CIT84101012380852702221000000
VAT34101012380852702222000000
PIT81101012380852702223000000
d.j.b.
in.d75101012380852702227000000
j.b.
wyd.22101012380852702230000000
doch.69101012380852702231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE