FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Opoczno

Urząd Skarbowy w Opocznie

Siedziba Opoczno 26-300
ul. Piotrkowska 14
Telefony 0-44 755-31-01
Faks 0-44 755-24-45
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT93101013711411072221000000
VAT43101013711411072222000000
PIT90101013711411072223000000
d.j.b.
in.d84101013711411072227000000
j.b.
wyd.31101013711411072230000000
doch.78101013711411072231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE