FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

opolskie

Urząd Skarbowy Opole

Opolski Urząd Skarbowy

Siedziba Opole 45-331
ul. Rejtana 3A
Telefony 0-77 442-06-530-77 442-05-56
Faks 0-77 442-05-20
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT13101014010061162221000000
VAT60101014010061162222000000
PIT10101014010061162223000000
d.j.b.
in.d04101014010061162227000000
j.b.
wyd.48101014010061162230000000
doch.95101014010061162231000000
Uwagi
Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

Siedziba Opole 45-057
ul. Rejtana 3B
Telefony 0-77 453-19-35
Faks 0-77 454-42-46
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT93101014010012962221000000
VAT43101014010012962222000000
PIT90101014010012962223000000
d.j.b.
in.d84101014010012962227000000
j.b.
wyd.31101014010012962230000000
doch.78101014010012962231000000
Uwagi

Drugi Urząd Skarbowy w Opolu

Siedziba Opole 45-358
ul. Cementowa 6
Telefony 0-77 442-36-31
Faks 0-77 442-36-41
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT35101014010007652221000000
VAT82101014010007652222000000
PIT32101014010007652223000000
d.j.b.
in.d26101014010007652227000000
j.b.
wyd.70101014010007652230000000
doch.20101014010007652231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI