FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Opole Lubelskie

Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim

Siedziba Opole Lubelskie 24-300
ul. Piłsudskiego 12
Telefony 0-81 827-21-41
Faks 0-81 827-20-86
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT60101013390021212221000000
VAT10101013390021212222000000
PIT57101013390021212223000000
d.j.b.
in.d51101013390021212227000000
j.b.
wyd.95101013390021212230000000
doch.45101013390021212231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE