FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

warmińsko-mazurskie

Urząd Skarbowy Ostróda

Urząd Skarbowy w Ostródzie

Siedziba Ostróda 14-100
ul. Olsztyńska 5b
Telefony 0-89 646-32-64
Faks 0-89 646-27-02
Konta bankowe
NBP O/O Olsztyn
d.
CIT33101013970081232221000000
VAT80101013970081232222000000
PIT30101013970081232223000000
d.j.b.
in.d24101013970081232227000000
j.b.
wyd.68101013970081232230000000
doch.18101013970081232231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI