FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Ostrzeszów

Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie

Siedziba Ostrzeszów 63-500
ul. Władysława Grabskiego 1
Telefony 0-62 587-03-00
Faks 0-62 586-00-11
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT34101014690004202221000000
VAT81101014690004202222000000
PIT31101014690004202223000000
d.j.b.
in.d25101014690004202227000000
j.b.
wyd.69101014690004202230000000
doch.19101014690004202231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: