FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Oświęcim

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu

Siedziba Oświęcim 32-600
ul. Plebańska 2
Telefony 33 846 64 40
Faks 33 846 64 41
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT81101012700035192221000000
VAT31101012700035192222000000
PIT78101012700035192223000000
d.j.b.
in.d72101012700035192227000000
j.b.
wyd.19101012700035192230000000
doch.66101012700035192231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI