FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Otwock

Urząd Skarbowy w Otwocku

Siedziba Otwock 05-400
ul. J. Matejki 4
Telefony 0-22 778-23-01
Faks 0-22 779-71-60
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT22101010100167372221000000
VAT69101010100167372222000000
PIT19101010100167372223000000
d.j.b.
in.d13101010100167372227000000
j.b.
wyd.57101010100167372230000000
doch.07101010100167372231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE