FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

łódzkie

Urząd Skarbowy Pajęczno

Urząd Skarbowy w Pajęcznie

Siedziba Pajęczno 98-330
ul. 1 Maja 9
Telefony 0-34 311-33-55
Faks 0-34 311-33-55
Konta bankowe
NBP O/O Łódź
d.
CIT91101013710105202221000000
VAT41101013710105202222000000
PIT88101013710105202223000000
d.j.b.
in.d82101013710105202227000000
j.b.
wyd.29101013710105202230000000
doch.76101013710105202231000000
Uwagi
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE