FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

lubelskie

Urząd Skarbowy Parczew

Urząd Skarbowy w Parczewie

Siedziba Parczew 21-200
ul. Żabia 2 a
Telefony 0-83 354-10-71
Faks 0-83 354-39-30
Konta bankowe
NBP O/O Lublin
d.
CIT64101013390057602221000000
VAT14101013390057602222000000
PIT61101013390057602223000000
d.j.b.
in.d55101013390057602227000000
j.b.
wyd.02101013390057602230000000
doch.49101013390057602231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: