FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Pleszew

Urząd Skarbowy w Pleszewie

Siedziba Pleszew 63-300
ul. Bogusza 6
Telefony 0-62 508-17-77
Faks 0-62 508-17-89
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT66101014690007232221000000
VAT16101014690007232222000000
PIT63101014690007232223000000
d.j.b.
in.d57101014690007232227000000
j.b.
wyd.04101014690007232230000000
doch.51101014690007232231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE