FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Płock

Urząd Skarbowy w Płocku

Siedziba Płock 09-402
ul. 1-go Maja 10
Telefony (24) 361-65-00
Faks (24) 361-65-45
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT13 1010 1010 0070 7022 2100 0000
VAT60 1010 1010 0070 7022 2200 0000
PIT10 1010 1010 0070 7022 2300 0000
d.j.b.
in.d04 1010 1010 0070 7022 2700 0000
j.b.
wyd.48101010100070702230000000
doch.95101010100070702231000000
Uwagi Kaucja gwarancyjna:
84 1010 1010 0070 7013 9120 0000

Opłata skarbowa:
PKO Bank Polski
Urząd Miasta Płock
13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: