FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

Siedziba Poznań-Jeżyce 60-823
ul. Słowackiego 22
Telefony 0-61 647-18-00
Faks 0-61 647-19-21
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT32101014690026262221000000
VAT79101014690026262222000000
PIT29101014690026262223000000
d.j.b.
in.d23101014690026262227000000
j.b.
wyd.67101014690026262230000000
doch.17101014690026262231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: