FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

wielkopolskie

Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście

Urząd Skarbowy Poznań -Śródmieście

Siedziba Poznań-Śródmieście 61-845
ul. Strzelecka 2/6
Telefony 0-61 858-31-80
Faks 0-61 852-72-90
Konta bankowe
NBP O/O Poznań
d.
CIT37101014690023492221000000
VAT84101014690023492222000000
PIT34101014690023492223000000
d.j.b.
in.d28101014690023492227000000
j.b.
wyd.72101014690023492230000000
doch.22101014690023492231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: