FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

małopolskie

Urząd Skarbowy Proszowice

Urząd Skarbowy w Proszowicach

Siedziba Proszowice 32-100
ul. M. Reja 1
Telefony 0-12 386-13-10
Faks 0-12 386-10-03
Konta bankowe
NBP O/O Kraków
d.
CIT17101012700004882221000000
VAT64101012700004882222000000
PIT14101012700004882223000000
d.j.b.
in.d08101012700004882227000000
j.b.
wyd.52101012700004882230000000
doch.02101012700004882231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: