FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

opolskie

Urząd Skarbowy Prudnik

Urząd Skarbowy w Prudniku

Siedziba Prudnik 48-200
ul. Kopernika 1A
Telefony 0-77 436-99-00
Faks 0-77 436-99-08
Konta bankowe
NBP O/O Opole
d.
CIT44101014010048062221000000
VAT91101014010048062222000000
PIT41101014010048062223000000
d.j.b.
in.d35101014010048062227000000
j.b.
wyd.79101014010048062230000000
doch.29101014010048062231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

W TWOIM MIEŚCIE