FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Przasnysz

Urząd Skarbowy w Przasnyszu

Siedziba Przasnysz 06-300
ul. Świerkowa 3
Telefony 0-29 752-26-62
Faks 0-29 752-26-62
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT53101010100596592221000000
VAT03101010100596592222000000
PIT50101010100596592223000000
d.j.b.
in.d44101010100596592227000000
j.b.
wyd.88101010100596592230000000
doch.38101010100596592231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: