FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

podkarpackie

Urząd Skarbowy Przemyśl

Urząd Skarbowy w Przemyślu

Siedziba Przemyśl 37-700
ul. Lwowska 9A
Telefony 0-16 675-26-00
Faks 0-16 678-81-48
Konta bankowe
NBP O/O Rzeszów
d.
CIT15101015280020332221000000
VAT62101015280020332222000000
PIT12101015280020332223000000
d.j.b.
in.d06101015280020332227000000
j.b.
wyd.50101015280020332230000000
doch.97101015280020332231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast: