FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

mazowieckie

Urząd Skarbowy Przysucha

Urząd Skarbowy w Przysusze

Siedziba Przysucha 26-400
ul. Szkolna 7
Telefony 0-48 675-20-76
Faks 0-48 675-20-75
Konta bankowe
NBP O/O Warszawa
d.
CIT35101010100164632221000000
VAT82101010100164632222000000
PIT32101010100164632223000000
d.j.b.
in.d26101010100164632227000000
j.b.
wyd.70101010100164632230000000
doch.20101010100164632231000000
Uwagi
Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wykonuje zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI