FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Pszczyna

Urząd Skarbowy w Pszczynie

Siedziba Pszczyna 43-200
ul. 3-go Maja 4
Telefony 0-32 449-22-00
Faks 0-32 449-22-05
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT23101012123060302221000000
VAT70101012123060302222000000
PIT20101012123060302223000000
d.j.b.
in.d14101012123060302227000000
j.b.
wyd.58101012123060302230000000
doch.08101012123060302231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI