FirmaZnajdź adresUrzędy skarbowe

śląskie

Urząd Skarbowy Racibórz

Urząd Skarbowy w Raciborzu

Siedziba Racibórz 47-400
ul. Drzymały 32
Telefony 0-32 415-42-11
Faks 0-32 415-20-47
Konta bankowe
NBP O/O Katowice
d.
CIT75101012123060982221000000
VAT25101012123060982222000000
PIT72101012123060982223000000
d.j.b.
in.d66101012123060982227000000
j.b.
wyd.13101012123060982230000000
doch.60101012123060982231000000
Uwagi
* UWAGA!

d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Znajdź Urząd Skarbowy

Urzędy Skarbowe wg województw:
Urzędy Skarbowe wg miast:

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI